Posten

Posten är den största postoperatören i Sverige. Posten ingår numera i Koncernen PostNord, där även den svenska Posten ingår.

 

Brev och paket

Posten skiljer mellan brev och paket. Brev är mindre och paket är större. Ungefär en skolåda är vad som går att skicka som brev. Ifall ett paket eller brev är större än vissa mått räknas de som skrymmande, och en extra avgift tillkommer.

 

Rekommenderat brev

Rekommenderat brev, även kallat Rek, är en tilläggstjänst för försändelser som skickas med Posten. Att skicka något med denna tilläggstjänst innebär att mottagaren måste visa ID då denne hämtar ut Rek. Försändelsen får också ett spårnummer, samt en försäkring upp till ett visst belopp ifall det som skickas aldrig skulle nå mottagaren. Det kostar mellan 60 kr och 100 kr att skicka en Rek, beroende på vilket belopp som försäkringen gäller och ifall det ska skickas inrikes eller utrikes.

 

Postförskott

Postförskott innebär att köparen betalar när denna ska hämta ut sitt paket, sedan betalar Posten till det bankkonto som du uppgav då du skickade iväg paketet med postförskott. För detta tar Posten en ganska hög avgift, och detta sätt att skicka på blir allt mindre vanligt, dock är det ett väldigt säkert sätt för både säljare och köpare att skicka en vara på.

 

Expressfrakt

Expressfrakt innebär att det du skickar kommer snabbare fram till mottagaren. Denna tjänst är något du måste betala extra för. Ifall du skickar något med express kommer det fram senast kl 09.00 nästa morgon. Det är sällan det är viktigt att skicka något med express då du säljer något på nätet.

 

Spårbara brev

För att spåra var ett brev eller ett paket befinner sig som är skickat med Posten behöver du ett kolliid eller ett paketnummer. Dessa numren får avsändaren på sitt kvitto då den skickat med Posten.

 

Prislista

För fullständig och uppdaterad prislista gå till Postens hemsida:

http://www.posten.se/sv/Kundservice/Porto%20och%20pris/Sidor/home.aspx